LOGO עפרה גלברט אבני

הענק שבא לבקר

הענק שבא לבקר
איורים: טניה רויטמן
הוצאת דני ספרים 1994
 
על מה הספר:
סיפור על ענק שאוהב ענקית ושמה תהילה, שמבטיחה להיות לו לאישה רק אם יעשה את הדבר היפה ביותר בעולם. יוצא הענק לחפש אמנים, שיהפכוהו לאמן וילמדוהו לעשות את הדבר היפה  ביותר בעולם. יום אחד הוא מגיע לכפר מוזה. הוא לא משער לעצמו מה קשה להיות אמן – ומה ייצא ממנו במקום זה...
 
תקציר העלילה:
מעשה בענק שאהב ענקית אחת, תהילה שמה. אמרה לו תהילה, "אהיה לך לאישה אם תעשה אחד מאלה: את הדבר המהיר ביותר בעולם, או את הדבר החכם ביותר בעולם, או את הדבר היפה ביותר בעולם!"
חשב הענק המאוהב בליבו: את הדבר המהיר ביותר בעולם – לא אוכל לעשות. ענקים אינם זריזים; גם את הדבר החכם ביותר בעולם לא אוכל לעשות כי חוכמה אינה הצד החזק אצל ענקים; נשאר אפוא הדבר היפה ביותר בעולם. ומי עושה דברים יפים?  אמנים! אמנים מציירים ציורים יפים, מחברים מנגינות יפות, רוקדים ריקודים יפים, כותבים סיפורים יפים...
וכיוון שגמר בליבו לזכות בתהילה ויהי מה, החליט הענק להיות לאמן. אבל הוא לא ידע איזה מין אמן ברצונו להיות וכיצד נעשים אמן, לפיכך עשה שני דברים: התאמן בכל סוגי האמנות ו...זלל אמנים. הרבה, ככל שיכלה ידו הגדולה להשיג. הוא חיפש אחר אמנים במרץ רב, כי התכוון להיות אמן גדול. אם אפשר – הגדול בעולם.
ובכן, שפר גורלו של הענק ובאחד הימים הגיע לכפר מוזה. הוא הביט כה וכה, סקר את בתי הכפר על שכונותיהם ופיו נמלא ריר...
האם הצליח הענק להיות לאמן? האם הצליח לעשות את הדבר היפה ביותר? האם זכה בתהילה?
על כך בספר השנון והמשעשע הזה.

 
כתוב תגובה

כתיבת תגובה

*
*