LOGO עפרה גלברט אבני

מפגשים והרצאות

מפגשים עם הסופרת עפרה גלברט-אבני
 

מפגש לכיתות א'-ב'
הנושא: אחורי קלעיו של ספר 

(המפגש מלווה הקרנת מצגת)

המפגש עוסק בנושאים הבאים:
 • ?איך נהיים סופרים
 • מדוע נכתבים סיפורים?  יובאו סיבות אחדות לכתיבה, כשכל סיבה מלווה בקריאת אחד מסיפורַי ובשיחה על הנושא/ים שמעלה כל ספר ועל המגמות המסתתרות מאחורי כתיבתו.
 • מנין באים הרעיונות לכתיבה? מהם מקורותיו של הסופר?  שיחה עם הילדים על פחדים, על הסיבות לכתיבת ספרי המכשפות "סוד המכשפות" ו"מכשפה מקולקלת" ו"מכשפה מתאהבת", הקרנת מצגת של אוסף מכשפות וספרים בנושא והצגת פריטים מפתיעים מהאוסף.
 • דמיון ומציאות בסיפורים – הדגמה באמצעות סיפורים שנכתבים על בני משפחה.
 
משך המפגש: כשעה 
מספר התלמידים במפגש: עד 80
מקום המפגש: חדר שניתן להחשיכו
ציוד: יש להכין מסך, ברקו ומחשב

 
 
 
מפגש לכיתות ג'-ד'
הנושא: אחורי קלעיו של ספר 

(המפגש מלווה הקרנת מצגת)
 
המפגש עוסק בנושאים הבאים:
 • מדוע נכתבים סיפורים? יובאו סיבות אחדות לכתיבה, בתוספת הדגמות מן הספרים.
 • הכנת תחקיר לקראת כתיבת ספר הדגמה (במצגת) ממסעות-תחקיר לקראת כתיבת "מסעות קסומים"; כיצד בחרתי אתרים לספר ומה גיליתי במהלך המסעות.
 • מנין באים הרעיונות לכתיבה? מהם מקורותיו של הסופר? הקרנת פריטים מתוך אוסף ייחודי שמדגים את ההשראה לכתיבת "סוד המכשפות", "מכשפה מקולקלת" ו"מכשפה מתאהבת".
 • דמיון ומציאות בסיפורים – הדגמה באמצעות סיפורים שנכתבים על בני משפחה.
 
משך המפגש: כשעה 
מספר התלמידים במפגש: עד 80
מ
קום המפגש: חדר שניתן להחשיכו
ציוד: יש להכין מסך, ברקו ומחשב
 
 
 
מפגש לכיתות ה'-ז'

הנושא: סובלנות בחברת הילדים

 
המפגש מתבסס על הספרים הבאים ומותנה בקריאתם:
קירות שלא רואים; סוד הבית הוורוד; המכוערים של דניאל;  מאחורי דלתות סגורות ; החיים שלי, דוֹט.קֹום, לראות בגובה העיניים
כל הספרים יצאו לאור בהוצאות הקיבוץ המאוחד
 
המפגש עוסק בנקודות הבאות:
 • הרצון להיות מקובל ביקורת חברתית והשפעתה עלינו
 •  היחס לשונה, סובלנות ואי-סובלנות בחברת הילדים, היחס לחלש בחברה
 •  מה זה חרם, מהי סטיגמה, מה מחירם החברתי של שני אלה
 •  לחיות עם סוד: סודות טובים וסודות רעים
 • האינטרנט, יתרונותיו וסכנותיו, בהיבט האישי ובהיבט החברתי
 • איך מעצבים את דמותו של ילד עיוור בספר?
משך המפגש: כשעה
מספר התלמידים במפגש: עד 80


 

מפגש לכיתות א'-ד' בשיתוף עם המאיירת נורית צרפתי
הנושא: "כיצד נולדים ספרים - במילה ובצבע"


המפגש מתבסס על הספרים הבאים, שכתבה עפרה גלברט-אבני ואיירה נורית צרפתי:
עם צבע אחד ומכחול, עמית כבר לא פוחדת, חץ וקשת ושד משחת, ספרי סדרת "ניצנים",  וספרי סדרת "קוראים סיפור".  
 מומלץ לקורא גם ספרים אחרים של הסופרת, מתוך הרשימה.
במפגש, עפרה מספרת מסיפוריה נורית מציירת מציוריה, ושתיהן יחד מגלות איך ממציאים סיפור וכיצד מציירים אותו. 
 
נושאי המפגש:
* מאין באים הרעיונות לראשה של הסופרת?  
* האם גיבורי הסיפורים הם ילדים אמיתיים?
* כיצד ממציאה המאיירת בציור, את הגיבורים שהמציאה הסופרת במילים?
* כיצד מביעה המאיירת בציור את רוח הסיפור ואת תוכנו?
 * כיצד סופרת ומאיירת משתפות פעולה ליצירת ספר?

משך המפגש: כשעה 
מספר התלמידים במפגש: עד 80
מקום המפגש: כיתה 

ציוד: יש להכין משטח כלשהו להצמדת שני בריסטולים, שעליהם נורית מציירת בזמן המפגש. (את הבריסטולים, הצבעים וכל השאר נביא איתנו). 

 

מפגש לכיתות ה'-ז' בשיתוף עם המאיירת נורית צרפתי   
הנושא: "כיצד נולדים ספרים - במילה ובצבע"


המפגש מתבסס על ספרי הנוער שעפרה כתבה (ראו ברשימת הספרים שבהמשך), לרבות הספרים שנורית איירה: מאחורי דלתות סגורות,
לראות בגובה העיניים.


נושאי המפגש:
* לחיות עם סוד – סודות טובים וסודות רעים.
* שאלות ותהיות של ילד מאומץ.
* איך מעצבים את דמותו של ילד עיוור בספר?
* איך מציירים עיוור?
* כיצד ממציאה המאיירת בציור, את הגיבורים שהמציאה הסופרת במילים?
* כיצד מביעה המאיירת בציור את רוח הסיפור ואת תוכנו?

יש להכין למפגש משטח כלשהו להצמדת שני בריסטולים, שעליהם נורית תצייר בזמן המפגש. את הבריסטולים, הצבעים וכל השאר נביא איתנו.